Bennekomse duurzaamheids-initiatieven

Verdieping

Zie onze agenda voor de planning van alle inspiratieavonden en bijeenkomsten. Om tips rond duurzaamheid uit te wisselen kan je deelnemen aan onze Whatsapp-groep met ongeveer 40 leden. Klik dan op de witte knop.

Circulair

Repair café Ede

Repair Café Ede is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. Dat reparatiekennis wil behouden én – via het organiseren van repareerbijeenkomsten – de sociale cohesie in de buurt wil versterken. Elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur in De Ontmoeting, Emmalaan 1 in Bennekom. 

 

Bennekomse Schatten 

De schatten in de naam zijn nog goed bruikbare spullen waar jij misschien geen waarde meer in ziet, en die voor iemand anders zomaar een waardevolle schat kunnen zijn. Zo organiseren de  "schatten" van vrijwilligers kinderkledingbeurzen in het voor- en najaar en rond Sinterklaas een speelgoedruil. Hiermee hopen we dat onze schatten van kinderen in een duurzamere wereld kunnen opgroeien, met minder verspilling.
De evenementen van Bennekomse Schatten vinden plaats in Bennekom en zijn toegankelijk voor iedereen die zich betrokken voelt of gewoon blij wordt van onze activiteiten. 

2e kans beurs Bennekom

De plek voor tweedehands kleding in Bennekom en omgeving. Elk voor- en najaar wordt er een kledingbeurs georganiseerd voor meiden en dameskleding, al 35 jaar lang! 

Zwerfafvalbrigade Bennekom Dorp

De ca. 40 leden van de Zwerfafvalbrigade Bennekom Dorp komen elke maand bij elkaar om samen voor een schoner centrum van Bennekom te zorgen. Het hele jaar door op de eerste zaterdag van de maand om 11.00 uur. Van april tot en met augustus op de maandagavond om 19.30 uur. Je bent van harte welkom bij de muziektent bij het Van Slootenplein! Neem contact op met Erik Basset om je aan te melden als lid van de Zwerfafvalbrigade Bennekom Dorp ([email protected]).


De Huiskamer / ruilwinkel

De Huiskamer is een inloophuis waar iedereen, van jong tot oud, van harte welkom is. Je kunt hier terecht voor een kop koffie of thee, gezelligheid of een luisterend oor. 
Ook is er de mogelijkheid tweedehands spullen te ruilen in de ruilwinkel. Loop gerust eens binnen! Iedere woensdag- en vrijdagmorgen (met uitzondering van de schoolvakanties) bent u tussen 10.00-12.00u welkom in de zaal bij de Ichthuskerk, Korenlaan 15. Het inloophuis wordt gerund door mensen met een hart voor hun medemens. Dit is een initiatief van de kerken in Bennekom.


Natuur & voeding

A Rocha Ede-Bennekom

A Rocha Ede-Bennekom heeft het beheer gekregen over het natuurgebied ‘Franse Kamp’ (Fransekampweg 1 in het Bennekomse bos). Het is een oud-defensie terrein dat nu verlaten is en door hekken afgesloten voor publiek. Dat betekent dat de natuur haar gang kan gaan!


Tijdens de natuurwerkdagen – iedere tweede zaterdag van de maand – is het onze taak om de diversiteit van flora en fauna op de Franse Kamp vast te houden. We zorgen dat poelen open blijven, we de bomen in toom houden (snoeien en zagen) en halen ongewenste plantengroei weg. Om te weten wat in ons mooie 2,5 hectare tellende natuurgebied leeft, zijn we begonnen met de verschillende soorten planten en dieren te inventariseren. Dat leverde al heel wat interessante vondsten op. 


A Rocha Ede-Bennekom is een lokale werkgroep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Vanuit ons geloof zetten we ons in voor de schepping. Dat doen we graag zo aanstekelijk mogelijk: iedereen kan met ons de natuur ontdekken en beschermen. Welkom dus!

 

Bloemrijk Bennekom 

Bloemrijk Bennekom is een bewonersinitiatief dat als doel heeft om het leefgebied van wilde bijen, hommels, vlinders en zeefvliegen in Bennekom te vergroten. Doordat insecten het moeilijk hebben, krijgen ook dieren die van insecten afhankelijk zijn, zoals vogels, vleermuizen, egels, het moeilijk. Uiteindelijk heeft dit ook weerslag op de mens, omdat voor bestuiving van (voedsel)planten insecten zeer belangrijk zijn. 

In 2018 realiseerden we m.b.v. Ededoet cheques 2 projecten, het beplanten van boomspiegels met nectarrijke planten, en het uitdelen van 2000 biologische bloembollen om in de boomspiegels te planten. Samen met de dorpsraad Bennekom hebben we plekken in het centrum van Bennekom omgevormd tot meer kleurrijke en insectvriendelijkere plaatsen, zoals de tuin van de RK Kerk.

Bloemrijk Bennekom hoopt dat deze projecten als voorbeeld kunnen dienen om andere stukken (openbaar) groen in Bennekom om te vormen tot plekken waar voor insecten en andere dieren veel voedsel, veiligheid en voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn.  Bloemrijk Bennekom kan bewoners faciliteren via adviseren, enthousiasmeren en helpen opstarten met vergelijkbare projecten. 

De Voortuin Bennekom

"De Voortuin Bennekom" is gezamenlijke tuin voor de bewoners van de Jonker Sloetlaan te Bennekom. Met de tuin, het gezamenlijk onderhoud en andere sociale activiteiten willen ze het leefklimaat in de buurt nog beter maken. Er is ruimte voor ontmoeting van buurtbewoners en activiteiten voor kinderen en dorpsgenoten. Ze hopen dat het project navolging zal krijgen op andere plekken in Bennekom.


Land van Peelen

Het burgerinitiatief ‘Land van Peelen’ stelt zich ten doel om op de Zuidwest-Veluwe de biodiversiteit te vergroten. Met andere partijen, zoals de omliggende boseigenaren, de gemeente Ede en de provincie Gelderland bestaat samenwerking om te komen tot een aanpak. 

Als kerngebied zien wij de huidige landbouwenclave ‘Land van Peelen’. De omvorming van dit akkerland tot natuur is in onze visie een belangrijke eerste stap in de realisatie van onze doelstellingen. De intensieve bemesting op het Land van Peelen en andere akkergronden in de buurt heeft een negatieve impact op de omgeving. 

Rondom het Land van Peelen liggen geïsoleerde percelen heidegebied. Ons streven is hiertussen verbindingen te leggen met Mierenreservaat, de heidestukken in het Renkums Beekdal, Celtic Fields en aan de Fransekampweg. Het Land van Peelen ligt daar nu als een barrière, maar zou een waardevolle schakel moeten worden, met toegevoegde waarde voor flora en fauna. 

Het Land van Peelen behoudt in onze visie het open en glooiend karakter, met heide, akkerkruidenreservaten en/of bloemenrijk grasland, met mogelijk bosschages of heggen en kan zo de schakelfunctie op zich nemen. 

Kijkje in de Keuken

Duurzame Estafette-artikelen. Nog nooit van gehoord? Klopt, want vanaf dit voorjaar start er in het Bennekoms Nieuwsblad een kakelverse serie over duurzaam eten. Waarom duurzaam eten? We weten allemaal dat we alle zeilen moeten bijzetten, om de planeet leefbaar te houden en in deze artikelen vindt u iedere maand een inspirerend recept om lekker, lokaal en duurzaam te eten.

Streekwaar 

Wij zijn voedselmakers in de Gelderse Vallei, binnen 15km rondom Wageningen. Samen met de natuur zorgen we voor duurzaam, lokaal en gezond eten op jouw bord. Het seizoen, zon en regen bepalen wat we oogsten en maken. Elke week weer een ander, verrassend aanbod.

Floralia 

Floralia-Bennekom is een actieve tuinvereniging voor en door tuinliefhebbers.

Energie & mobiliteit

Klimaatklussen


Slimme Buur 


Van Hof tot Hoeve Duurzaam


Ede Natuurlijk


Inspiratie voor lokale initiatieven

Hieronder staan voorbeelden van Bennekommers die aan de slag zijn gegaan voor een beter klimaat. 
Gebruik het ter inspiratie om zelf te starten of om even langs te lopen.

Een ruil-kast. Breng boeken, speelgoed en andere spullen 
en geef het een tweede (of derde) leven! 

Een plantenbieb. Breng stekjes van planten 
en neem een nieuwe mee voor thuis. 

Tegels wippen. Breid het groen in de straat uit door een aantal 
tegels te vervangen, wel in goed overleg natuurlijk. 

Ken je nog een Bennekoms initiatief?

Laat het ons weten! 
We horen het graag als er meer initiatieven zijn die hier passen.